Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین سریال های به روز شده

دوم پاترول
شنل و خنجر
Chicago PD
Chicago Med

فیلم های پیشنهادی سایت

Cold Pursuit
The Upside
apollo 11 2019
Fighting with My Family
Happy Death Day 2U (2019)
جدول هفتگی پخش سریال ها
The Blacklist قسمت 20 فصل 06
TheBlacklist
Warrior قسمت 05 فصل 01
Warrior
Game of Thrones قسمت 04 فصل 08
Game of Thrones
Supergirl قسمت 20 فصل 04
Supergirl
Family Guy قسمت 19 فصل 17
Family Guy
The Simpsons قسمت 22 فصل 30
The Simpsons
Arrow قسمت 21 فصل 07
Arrow
Shadowhunters قسمت 22 فصل 03
Shadowhunters
Legends of Tommarow قسمت 14 فصل 04
Legends of Tommarow
Knightfall قسمت 07 فصل 02
Knightfall
Into the Badlands قسمت 16 فصل 03
Into the Badlands
The Resident قسمت 23 فصل 02
The Resident
Flash قسمت 21 فصل 05
flash
The 100 قسمت 02 فصل 06
The 100
FBI قسمت 21 فصل 03
FBI
Chicago PD قسمت 20 فصل 06
Chicago PD
Chicago Med قسمت 20 فصل 04
Chicago Med
Empire قسمت 18 فصل 05
Empire
Doom Patrol قسمت 13 فصل 01
Doom Patrol
S.W.A.T قسمت 22 فصل 02
S.W.A.T
The Big Bang Theory قسمت 22 فصل 12
TBBT
Young Sheldon قسمت 21 فصل 02
YoungSheldon
Brooklyn Nine Nine قسمت 16 فصل 06
Brooklyn Nine Nine
Marvel's Cloak and Dagger قسمت 07 فصل 02
Cloak and Dagger
The Grey's Anatomy قسمت 24 فصل 15
The Grey's Anatomy

دانلود سریال Supergirl – فصل چهارم

Comment : 192
Supergirl
ستارگان :

Melissa Benoist, Mehcad Brooks, Chyler Leigh

خلاصه داستان سریال سوپرگرل Supergirl : دختری به نام «کارا زور ئل» وقتی دوازده ساله شد سیاره کریپتون در حال نابودی بود و پدر و مادرش آنرا در سفینه گزاشتند که به زمین بیاید و توسط «خانواده دنورز» تحت سرپرستی قرار بگیرد. «کارا» که دارای قدرت‌های خاصی است، همیشه تلاش کرده آنها را مخفی نگه دارد ولی خانوادش به او می آموزند که چگونه قدرت‌های خود را کنترل کند وقتی یک فاجعه ی بشری رخ می‌دهد کارا متوجه می‌شود که وقت تبدیل شدن به یک ابر قهرمان است و…

 

 


 

 

فصل چهارم سریال سوپرگرل Supergirl


فصل چهارم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۱108۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۱۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۱۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۱۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۲108۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۲۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۲۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۲۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۳108۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۳۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۳۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۳۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۴108۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۴۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۴۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۴۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۵108۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۵۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۵۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۵۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۶108۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۶۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۶۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۶۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۷۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۷۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۷۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۷۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۸۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۸۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۸۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۸۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۹۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۷۲۰p HD : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۰۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۰۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۰۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۰۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۱۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۱۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۱۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۱۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۲۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۳۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۳۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۳۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۳۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۴۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۴۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۴۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۴۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۵۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۵۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۵۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۵۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۶۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۶۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۶۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۶۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۷۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۷۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۷۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۷۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۸۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۸۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۸۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۸۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۹۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۹۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۹۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۹۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲۰۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۰۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۰۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۰۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲۱۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۱۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۱۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۱۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲۲۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۲۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۲۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۲۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

 


 

تریلر قسمت ۲۲ ( قسمت پایانی ) سریال سوپرگرل

 

 


 

– فصل اول تا سوم سریال سوپرگرل Supergirl –

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


دانلود فصل ۱ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۲ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۳ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

برچسب ها
عناوین پیشنهادی

دانلود سریال رقص روی شیشه


دانلود

دانلود سریال نهنگ آبی با لینک مستقیم


دانلود

دانلود سریال هیولا


دانلود

دانلود سریال سال‌های دور از خانه


دانلود
کاتیوشا Katyusha

دانلود فیلم کاتیوشا Katyusha


دانلود

192
دیدگاه بگذارید

avatar
113 تعداد نظر ها
79 نظرات پاسخ داده شده
5 دنبال کننده ها
 
جدیدترین نظر
پربحث ترین نظر ها
88 تعداد شرکت کننده ها
ADMINmmbEhsanSaeedSaba جدیدترین شرکت کنند ها
جدیدترین قدیمی ترین بیشتری رای
mmb
Guest
mmb

سلام ببخشید خبری در مورد انتشار فصل ۵ نیومده هنوز؟؟

Ehsan
Guest
Ehsan

سلام فصل ۵ کی منتشر میشه؟

Saeed
Guest
Saeed

ادمین خودت چه سریالی رو بیشتر دوس داری?

Saba
Guest
Saba

حس میکنم فصل های قبلی خیلی بهتر از این فصل بود ، این فصل انگار خیلی بیخودی تموم شد .
فلش هم دشمن کم اوردن ثاون رو دوباره برگردوندن.
به نسبت این دوتا لجند بهتر بود ، امیدوارم حداقل فصل های بعدی بهتر بشن

آرین
Guest
آرین

سلام
چیزی راجب زمان انتشار فصل بعدی گفته نشده ؟

Arash1600
Guest
Arash1600

داداش توکه بحث از فصل بعد میکنی زیر نویس قسمت اخر همین فصلو گیر اوردی؟ مگه

no one :)
Guest
no one :)

سلام، خسته نباشد، میشه آدرس سایت یایک راه ارتباطی با چند مترجم که زیرنویس این سریالو پخش میکنن بدین ، حالا امسال که گذشت ولی برای فصل های بعد باهاشون حرف بزنیم که چرا سریال هایی مثل اررو براشون اولویت بیشتری داره ( من خودم طرفدار پرو پا قرص اررو هستم ولی باید قبول کرد این فصل های اخری جزء بدترین چیز هایی که توی عمرم دیدم) در حالی که سوپر گرل الان توی اوج موضوع خودش قرار داره،
من نمیخوام اولویت اولشون باشه اولویت پنجمم باشه کافیه ، چون با اومدم این فصل گیم اف ترونز ثابت شد بهم که اگه مترجم ها بخوان میتونن زیر دو ساعت زیرنویس فیلمو بدن بیرون، پس وقتی قسمت بیستم سوپر گرل پنجشنبه عصر زیرنویسش میاد نشون میده اولویت بیستومشونم نیست، شاید حرف زدن باهاشون برای فصل های بعد سریال تأثیر داشت.

Saeed
Guest
Saeed

زیرنویس قسمت ۲۲ رو کی میذارین

nazi
Guest
nazi

سلام خسته نباشید زیرنویس قسمت اخر کی میاد؟

asal
Guest
asal

ادمین تو رو خدا زود زیرنویسو قرار بدید دیگه :(((

Amirali
Guest
Amirali

چرا زیرنویسش نمیاد امروز میخواستم ببینم ؟😭

mahdi
Guest
mahdi

زيرنويس لطفااا

-AS
Guest
-AS

زیرنویس قسمت اخرو بزارید دیگه 🙁

ali
Guest
ali

دوست عزیز این بنده خدا ۱ دقیقه بعد از اومدن زیرنویسو میزاره خوب اینا ترجمه نمیکنن که بعد سوپرگرل اولویت کمتری نسبت به اررو یا فلش یا GOT داره

میلاد
Guest
میلاد

چرا زیر نویسش رو نمیشه دان کرد؟

محمدفانی
Guest
محمدفانی

کی زیرنویسش میاد

پوریا
Guest
پوریا

سلام زسر نویس قسمت اخر کی میاد؟

جواد
Guest
جواد

سلام لطفا زود تر بزارید قسمت بعدی رو ممنون.

امیر
Guest
امیر

باسلام فصل بعدش کی میاد وهم اینکه فصل ۵رونیزدرسایت به اشتراک میگذارید؟

Saeed
Guest
Saeed

فصل بعد دقیقا کی میاد؟

آرین
Guest
آرین

این فصل کلا فصل آخرشه یا قسمت ۲۲ قسمت پایانی این فصله ؟

پوریا
Guest
پوریا

ممنون که سریع زیرنویس رو قرار دادید