Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین سریال های به روز شده

دوم پاترول
شنل و خنجر
Chicago PD
Chicago Med

فیلم های پیشنهادی سایت

Cold Pursuit
The Upside
apollo 11 2019
Fighting with My Family
Happy Death Day 2U (2019)
جدول هفتگی پخش سریال ها
The Blacklist قسمت 20 فصل 06
TheBlacklist
Warrior قسمت 05 فصل 01
Warrior
Game of Thrones قسمت 04 فصل 08
Game of Thrones
Supergirl قسمت 20 فصل 04
Supergirl
Family Guy قسمت 19 فصل 17
Family Guy
The Simpsons قسمت 22 فصل 30
The Simpsons
Arrow قسمت 21 فصل 07
Arrow
Shadowhunters قسمت 22 فصل 03
Shadowhunters
Legends of Tommarow قسمت 14 فصل 04
Legends of Tommarow
Knightfall قسمت 07 فصل 02
Knightfall
Into the Badlands قسمت 16 فصل 03
Into the Badlands
The Resident قسمت 23 فصل 02
The Resident
Flash قسمت 21 فصل 05
flash
The 100 قسمت 02 فصل 06
The 100
FBI قسمت 21 فصل 03
FBI
Chicago PD قسمت 20 فصل 06
Chicago PD
Chicago Med قسمت 20 فصل 04
Chicago Med
Empire قسمت 18 فصل 05
Empire
Doom Patrol قسمت 13 فصل 01
Doom Patrol
S.W.A.T قسمت 22 فصل 02
S.W.A.T
The Big Bang Theory قسمت 22 فصل 12
TBBT
Young Sheldon قسمت 21 فصل 02
YoungSheldon
Brooklyn Nine Nine قسمت 16 فصل 06
Brooklyn Nine Nine
Marvel's Cloak and Dagger قسمت 07 فصل 02
Cloak and Dagger
The Grey's Anatomy قسمت 24 فصل 15
The Grey's Anatomy

دانلود سریال The Arrow – فصل هفتم

Comment : 119
کماندار
ستارگان :

Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey

خلاصه داستان سریال The Arrow :جوانی بیلیونر به نام الیور کویین بعد از گیر افتادن در یک جزیره به مدت ۵ سال او به خانه خود استارلینگ سیتی بر میگردد و با خانواده خود دیدار میکند و سعی دارد اتفاقاتی که در آن جزیره برایش افتاده را پنهان نگه دارد.

 

بعد از اتفاقاتی که در جزیره برای او رخ میدهد ، تصمیم میگیرد تا به یک شورشی تبدیل شود و کسانی که باعث نا امیدی شهرش شده اند را با عدالت رو به رو کند.

 

 


 

دانلود سریال The Arrow

 


فصل هفتم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۱۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۱۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۱۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۱۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۲۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۲۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۲۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۲۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۳۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۳۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۳۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۳۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۴۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۴۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۴۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۴۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۵۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۵۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۵۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۵۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۶۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۶۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۶۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۶۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۷۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۷۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۷۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۷۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۸۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۸۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۸۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۸۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۰۹۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۰۹۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۰۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۰۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۰۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۰۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۱۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۱۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۱۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۱۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۲۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۷۲۰p HD : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۲۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۳۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۳۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۳۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۳۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۴۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۴۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۴۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۴۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۵۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۵۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۵۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۵۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۶۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۶۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۶۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۶۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۷۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۷۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۷۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۷۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۸۱۰۸۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۸۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۸۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۸۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۱۹۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۹۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۹۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۱۹۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲۰۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۰۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۰۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۰۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲۱۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۱۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۱۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۱۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت ۲۲۱۰۸۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۲۷۲۰p : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۲۷۲۰p.x265 : | لینک مستقیم |

قسمت ۲۲۴۸۰p : | لینک مستقیم |

دانلود زیرنویس فارسی این قسمت

 


 

اتمام فصل هفتم

 


 

درباره سریال یا فیلم بالا با یکدیگر بحث کنید ( حاوی اسپویل ! ) - بی ادبی و بی احترامی = محروم شدن از بازدید سایت
ناشناس1393060
خدا کنه آخرش الیور به خوبی و خوشی برگرده از پیش اون مرد کچل با فیلیسیتی
ناشناس1393060
این سریال انقد خوبه که حاضرم ضد بار نگاهش کنم بهترین سریالی که تو عمرم دیدم عمرم این سریاله عاشقشم حاضرم بخاطر این سریال یه ماه اضافه تر روزه بگیر دو ماه هر چقد بخوایدcrycry
ناشناس1393060
لامصب فصل 8 آخرین قسمتش اشک آدمو در میارهcrycrycrycrycrycrycrycrycrycrycry
ناشناس1394319
خاک برسرشون با این سریال ساختنشون خیلی بد و غمگین دارن تموم میکنن
ناشناس1394856
الیور نمیمیره باز نشسته میشه الیور تو 80 سالگیش میمیره
ناشناس1397028
باو این سایت موجو چرا ریده بود اه
ناشناس1400009
سریال بلک لیست چرا تو سایت تون نیست
ناشناس1400826
سریال قشنگی بود.دلم نمیخواست تموم شه.دلم واسه الیور و فلیسیتی تنگ میشه.چقد براش گریه کردمcry
ناشناس1401871
قرار نیست تو فصل 7 تموم بشه خود بازیگر سریال aroow گفته بود حداقل تا 14 فصل میاد
Arian
سریال ارو برای فصل ۸ هم تمدید شده ولی فصل ۸ فقط ۱۰ قسمت است و فصل آخر این سریال می‌باشد
ناشناس1402108
arian جان فصل هشت چه موقع انتشار میشه؟ممنون میشم اگر جواب بدین
ناشناس1402403
از کجا میدونین الیور تو فصل ۸ میمیره و دستش قطع میشه و فلان
ناشناس1406156
فصل ۸ در مهر ماه ۱۳۹۸ منتشر میشه
ناشناس1406209
سریال کاملا مهیج، دیدنی و جذابی هست البته برای رده سنی زیر15سال چون با واقعیت ارتباطی نداره و...تخیلی
ناشناس1407075
اون موقع که ثاون تو قسمت اخر فصل ۱ فلش گفت الیور ۸۰ سالگی میمیره قبل از قلش پوینت بود تو کمیک بوک هم نوشته بحران در زمین های نامحدود علت اصلییشبری آلن بوده که باعتخلق آنتی مانیتور شده
ناشناس1410517
بابا ,اون اقایی که گفت الیور تو80سالگی میمیره, اون نسخه اینده اش نشون داد دیگه مرگ الیور کویین در سال2019
ناشناس1411220
تو کمیک ها الیور زنده می مونه و بعد فلش و سوپر گرل می میرن ولی سی دبلیو عوض کرده داستان رو مانیتور به الیور تو قسمت ۸ فصل ۷ گفت باید تعادل رو حفظ کنه در نتیجه به جای فلش و سوپر گرل الیور میمیره اونم توی نبرد با انتی مانیتور
ناشناس1411992
فصل ۷ تا قسمت ۲۲ یه؟
ناشناس1412875
آقا پس چرا ایبارد تاون گفت الیور تو هشتاد سالگی میمیره
ناشناس1412875
اصلا ربطی به مانیتور نداره
ناشناس1412937
بابا ایبارد خیلی وقته گفته، الان کلی تغییرات رخ داده درضمن چندین بار خط زمانی تغییر کرد
ناشناس1413810
یه کراس اوور درباره دارک ساید میدن به نظرتون ؟
ناشناس1414788
الیور نباید بمیره بخاطر اون همه زندن . بیشتر قهرمانا بخاطر الیور به وجود اومده حالا باید زنده بمونه cry
ناشناس1414788
کاشکی میشد الیورم توی گودال لارازوسا میزاشتن زنده میشد . (اگه بمیره.) و سریالو ادامه بدن تا فصل نه یا ده
Amir
ایبارد خودش می دونست که چه اتفاقی بیفته دیر تر یازودتر اونکارو میکرد خودش این بهران جهان ها که می دونست از قبل این اتفاق خواهد افتاد ولی زودتر این کارو کرد بهرحال این اتفاق هم تو 2049 اتفاق می افتاد اگه دقت کرده باشین تو روزن
Amir
امه متنش تغیر نکرد و این اتفاق فقط زودتر بیفته پس ایبارد هم تو فصل اول می دونست که بحران اتفاق میافته پس از یه جای می دونست که الیور تو 80 سالگی میمیره
Amir
اونای که میگن خط زمانی کلا تغیر کرده و فلان نخیر فقط نورا دیگه نیست همین این خط زمانی نورا به هیچ خط زمانی متصل نیست
Amir
ولی سوال من اینه مانیتور از کجا می دونست این اتفاق قراره تو سال 2019 اتفاق بیفته؟
Amir
قبل ازادی ایبارد
درج نام کاربری

 


 

تماشای تریلر سریال The Arrow

 

 


 

فصل اول تا ششم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


دانلود فصل ۱ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۲ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۳ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۴ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۵ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


دانلود فصل ۶ با لینک مستقیم / دانلود زیرنویس


 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

برچسب ها
عناوین پیشنهادی

دانلود سریال رقص روی شیشه


دانلود

دانلود سریال نهنگ آبی با لینک مستقیم


دانلود

دانلود سریال هیولا


دانلود

دانلود سریال سال‌های دور از خانه


دانلود
Justified

دانلود فصل سوم سریال Justified


دانلود

119
دیدگاه بگذارید

avatar
78 تعداد نظر ها
41 نظرات پاسخ داده شده
3 دنبال کننده ها
 
جدیدترین نظر
پربحث ترین نظر ها
74 تعداد شرکت کننده ها
Mustafa Quraishiداوود...radinعلیرضا نصیرپور جدیدترین شرکت کنند ها
جدیدترین قدیمی ترین بیشتری رای
Mustafa Quraishi
Guest
Mustafa Quraishi

Crisis on earth infinite چی وقت نشر میشود

داوود
Guest
داوود

سلام و خسته نباشید.حقیقت داره که سریال ادامه پیدا میکنه یا شایعه هستش

...
Guest
...

میشه زمان تقریبی امدن فصل بعدیو بگید

radin
Guest
radin

فصل بعد کی میاد؟؟؟

...
Guest
...

دمتون گرم

...
Guest
...

این سایت بهترین سایته واقعا خیلی خوبه
فصل ۸ کی میاد؟

علیرضا نصیرپور
Guest
علیرضا نصیرپور

یعنی نمیدونم چطور از سایتتون تعریف کنم
من کلوپ دارم تمامی فیلما رو از شما میگیرم

تشکر فراوان ❤❤❤❤

...
Guest
...

این سریال منو نکشه خوبه
عاشقشم بهترین سریال دنیاست
اصن فک میکنم به الیور دیوونه میشم
اصن فک کنین اولش سریال چطور بود گوروه چیز نداشت ولی آخرش دید چطورشد
هر کی این سریالو نبینه دیوونه است
از الان تا آخر عمرم این سریالو فراموش نمی کنم
و یروزی حتما میخوتام با با اسیول امل بازی گر الیور کویین ملاقات کنم

...
Guest
...

داداش قسمت بعدی کی میاد جون مادرت زمان بعدیشو تقریبیم که شده بگو دارم میمیرم

...
Guest
...

فصل بعدیش کی میاد

سمین
Guest
سمین

عالیه این فیلم

مهدی عارفی نیا
Guest
مهدی عارفی نیا
خطر اسپویل داستان
الیور کوئین دستش توسط گرنت ویلسون پسر اسلید ویلسون (دث استروک) قطع میشه با یک دست تیراندازی میکنه همه مردن جز الیور اخر هم الیور اونو زندانی میکنه تو جزیره برزخ بعد در سن هشتاد سالگی میمیره تمام

عرشیا
Guest
عرشیا
خطر اسپویل داستان
داداش الیور تو فصل ۸ تو کراس آور میمیره

...
Guest
...

اینو تو قسمت ۶ فصل اول سریال legends of tomorrow نشون میده وقتی که زمان رو دستکاری کردن بعد برمیگردن درستش میکنن. دیگه معلوم نیست اینجوری بشه

Z.avval
Guest
Z.avval
خطر اسپویل داستان
اینو تو قسمت ۶ فصل اول سریال legends of tomorrow نشون میده وقتی که زمان رو دستکاری کردن بعد برمیگردن درستش میکنن. دیگه معلوم نیست اینجوری بشه

پارسا
Guest
پارسا
خطر اسپویل داستان
قبل از هی چیزی این کار خوبی نیست فیلمو برای همه بگی دومم نمیدونی حرف زن تو یریال لجندز اف تونارو یه قسمت بر اثر اینکه زمین خراب شده این اتفاق میفته،مثلا تو فلش ثاون یه بار گفته بود اولیور تو سن فلان میمیره ولی اینطوری نیست چون زمان همش تغیر میکنه بعدش الیور تو کراس سال بعدی شاید،شاید بمیره که تازه بازم معلوم نیست

Omid
Guest
Omid

داخل لجندر اف تومارو اون ی اینده جاگزین بود اون قضیه اتفاق نمیفته

Kabir
Guest
Kabir

واقعا دمتون گرم عالییه سایتتون

meysam
Guest
meysam

داداش کیوان این سریال چرا همیشه تاخیر داره

meysam
Guest
meysam

دوستان این سریال یکی از قشنگ ترین سریالایی ک دیدم حتما ببینید عالیه و ممنون بابت سایتتون واقعا عالیه دمتون گرم

مرتضی
Guest
مرتضی

سلام چرا ١٩ روز تا انتشار قسمت بعدی؟؟؟؟

foad
Guest
foad

چرا ۲۰ روز 😧

امیرحسین جعفری
Guest
امیرحسین جعفری

سلام
میشه لطفا زیرنویس انگلیسی همه ی سریال ها رو بزارید
ممنون میشم‌

mr.x
Guest
mr.x

آره بزارید

Oliver
Guest
Oliver

بهترین فیلم هستم و خیلی سرگرم کنندست

محمدرضا
Guest
محمدرضا

چرا فصل ۵ باز نمیکنه